Sergiu M. Brădean

Home » Articole Publicate » Porunca Pocăinței

Porunca Pocăinței

Faptele Apostolilor 17:30 – „Dumnezeu … poruncește acum tuturor oamenilor, de pretutindeni să se pocăiască

Image

Biserica Creștină Baptistă Harul din Mihăiești, Județul Hunedoara

Cuviosul Marcu Pustnicul (Ascetul) afirma că, “toată felurimea poruncilor întru una se cuprinde: în porunca pocăinței”. De aceea porunca pocăinţei este destul de veche, ea răsunând de-a lungul timpului prin gura profeţilor care au vorbit din partea lui Dumnezeu. Prorocii Isaia, Ieremia, Ioel în primele capitole ale scrierilor lor transmit îndemnuri la pocăinţă, de asemenea propovăduirea prorocului Iona a adus o atitudine de pocăinţă poporului din Ninive! (Luca 11:32).

Trecând în Noul Testament, mesajul pocăinţei a avut un debut deosebit prin înaintemergătorul Domnului Isus, Ioan Botezătorul, acesta chemând poporul din vremea aceea la roade vrednice de pocăinţă   (Matei 3:8).

În viaţa Domnului Isus Hristos, porunca pocăinţei a ocupat un loc predominant. Evanghelia după Marcu ne relatează faptul că Domnul Isus după botez, îşi începe lucrarea zicând: „Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”(Marcu 1:15) sau „Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”(Marcu 2:17). Astfel, Evanghelia sau vestirea Împărației lui Dumnezeu este organic legată de propovăduirea pocăinței. Sfântul Vasile cel Mare, făcând trimitere la propovăduirea înaintemergătorului și a Domnului, face pocăința “cel dintâi așezământ al Eticii lui”. De altminteri, unicul mijloc pe care îl deține omul pentru a răspunde chemarii lui Dumnezeu și pentru a primi harul Sau, nu este calitatea morala, ci pocăința lui.

Porunca pocăinţei a fost o preocupare majoră și pentru ucenicii Domnului Isus: „Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa”(Marcu 6:12). Cartea Faptelor Apostolilor ne scoate în relief faptul că şi în biserica primară pocăinţa ocupa un loc important în lista priorităților. Astfel găsim porunca pocăinței în predica lui Petru „ Pocăiți-vă, le-a zis Petru” (Fapte 2:38) sau „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu”(Fapte 3:19). După ce Pavel s-a convertit, a preluat această însărcinare de a transmite oamenilor porunca pocăinței, astfel în predica sa în Areopagul din Atena spune: „Dumnezeu … poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” (Fapte 17:30) sau „ … să vestesc Iudeilor și Grecilor: pocăința față de Dumnezeu” (Fapte 20:21).

Înțelegând așadar că această poruncă nu este doar mesajul unei confesiuni religioase și nu este în nici un caz chemarea la o schimbare religioasă, doresc să vă prezint pe scurt cei patru pași ai pocăinței autentice.

Recunoașterea faptului că omul este păcătos este primul pas. Acest pas ne demonstrează că fiecare dintre noi trebuie să ne pocăim de fiecare păcat pe care suntem conștienți că l-am făcut.

Regretul este cel de-al doilea pas, demonstrând o reală părere de rău cu privire la păcat. Fără regret, recunoașterea păcatului nu garantează și dorința păcătosului de a se îndrepta.

Renunțarea la păcat este al treilea pas care face din pocăință o atitudine autentică, serioasă.

Restaurarea relației este ultimul pas al pocăinței reale. Practic, orice păcat înseamnă întreruperea relației noastre cu Dumnezeu, iar dacă a fost îndreptat împotriva unui om, înseamna întreruperea relației noastre cu acel om. Aceast pas transformă pocăința într-o atitudine eliberatoare, dădătoare de pace și bucurie.

Acum, rămâne responsabilitatea noastră, a fiecăruia, să ne analizăm viețile și dacă nu am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu, să ne pocăim și să ne întoarcem la El. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Articol publicat în Buletinul Lunar (Credinciosul Azi) Nr. 3 (luna Martie) 2013 al Bisericii Baptiste Harul Mihăiești.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Follow Sergiu M. Brădean on WordPress.com
%d bloggers like this: