Sergiu M. Brădean

Home » Articole Publicate » Credincioșia lui Dumnezeu

Credincioșia lui Dumnezeu

Psalmul 117:2 Căci mare este bunătatea Lui față de noi, și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul!

Image

Fotografie realizată la Creation Museum KY, în 5 Mai 2011.

Măreția lui Dumnezeu și frumusețea caracterului Divin ne sunt prezentate în Biblie prin aceste atribute pe care am început să le observăm de la începutul acestui an. După cum cred că ați observat Bunătatea lui Dumnezeu (primul atribut prezentat) este legată de mai multe din atributele Divine. Îndurarea Lui Dumnezeu derivă din bunatatea Lui, și la fel și credincioșia Divină este un derivat al bunătății Lui.

Când contemplăm credincioșia lui Dumnezeu față de noi trebuie să facem abstracție de cât de credincioși am fost sau suntem noi față de El. Caracterul Lui este caracterizat de credincioșie, și El este credincios indiferent dacă noi suntem sau nu credincioși. Totuși, la nivel personal în situația în care noi apelăm la credincioșia Lui, atunci El cere și de la noi credincioșie. Însă în caracterul Său, Dumnezeu este credincios pentru veșnicie.

Biblia dovedește credincioșia lui Dumnezeu de multe ori. În Sfânta Scriptură, putem observa că  ceea ce spune El este întotdeauna adevărat. Evrei 6:18 ne spune că Dumnezeu nu poate să mintă, și nici nu poate renunța la o promisiune necondiționată pe care spune ca o va îndeplini. Dumnezeu a respectat fiecare legământ pe care l-a încheiat. Orice promisiune sau profeție a lui Dumnezeu a fost, sau va fi îndeplinită. Biblie ne prezintă aproximativ 277 de relatări despre legămintele încheiate între Dumnezeu și oameni. Deuteronom 7:9 spune: “Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu; El este un Dumnezeu credincios și Își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce Îl iubesc și păzesc poruncile Lui”. Exemplele credincioșiei lui Dumnezeu pornesc de la Noe (Geneza 6:17-18; 9:9-17) continuă cu Avraam și ceilalți patriarhi (Isaac, Iacov, Iosif) și este extrem de evidentă în relația Lui cu poporul Israel. Literalmente, exista sute de verste care atestă credincioșia lui Dumnezeu atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Iar ceea ce este important este faptul că Noul Testament documentează împlinirea promisiunilor Divine făcute în vechime, dar cel mai mult împlinirea profețiilor cu privire la venirea lui Mesia, Domnul Isus Hristos.

Totuși, pentru că acest atribut al credincioșie lui Dumnezeu este așa de vast prezentat în Scripturi, ne vom opri doar la credincioșia Lui pentru noi prin promisiunea iertării. Promisiunile pline de credincioșie ale lui Dumnezeu cu privire la iertare au fost împlinite în Noul Testament atunci când Dumnezeu L-a trimis pe Isus să aducă jertfa de ispașire de la Cruce păcatele noastre. Indiferent de natura pacatelor comise de noi, indiferent de cât de “răi” suntem, Dumnezeu este credincios să ne ierte dacă Îl acceptăm pe Isus în inima noastră și ne pocăim de păcatele noastre. Așa își arată El dragostea față de noi – Romani 5:8. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, (Matei 1:21-22) și prin El avem viața veșnică – Ioan 3:16. Cristos a murit pentru ispășirea păcatelor noastre – 1 Tesaloniceni 5:9-10. Iar apoi, promisiunea lui Dumnezeu este de a ne ierta păcatele dacă le mărturisim și ne pocăim – 1Ioan 1: 9 – „…El este credincios și drept ca să ne ierte”.

Iar după ce am beneficiat de iertarea Lui, în 1 Corinteni 1:9 Scriptura ne sune că Dumnezeu continuă să fie credincios față de noi – “Credincios este Dumnezeu, Care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru.” Apoi în 1 Corinteni 10:13 credincioșia Lui se vede în lupta cu ispitele zilnice – “Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, Care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci împreună cu ispita, a pregatit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.” Cuvântul Sfânt menționează apoi în 2 Tesaloniceni 3:3 – “Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de cel rau”. Așadar putem afirma că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios și nu există niciun altul care să poata face ceea ce poate face El și nici ceea ce a făcut El.

Revenind însă la noi, și privind în oglindă nu putem să nu ne întrebăm cum vedem noi personal credincioșia lui Dumnezeu iar apoi cât de credincioși suntem noi? Cred că fiecare dintre noi am avut prieteni care, la un moment dat ne-au dezamăgit. Și au facut-o atât de bine încât ne-au frânt literalmente inima. Poate noi înșine am fost astfel de prieteni care am frânt inima celor care ne iubeau. Pur și simplu nu am reușit să fim credincioși până la capăt, am clacat într-un domeniu sau moment în care nu ar fi trebuit pentru nimic în lume să o facem. Credincioșia lui Dumnezeu este însă mai presus de credincioșia noastră. Credincioșia lui Dumnezeu întrece orice imaginație. Pur și simplu te poti baza pe ea, oricât de misterios, uneori chiar greu de înțeles ți se pare Dumnezeu în modul lui de manifestare și de lucru. Bazează-te pe credincioșia Lui și învață tu însuți să fii credincios, loial.

Articol Publicat în numărul din Martie 2014 al Buletinului Lunar al Bisericii Creștine Baptiste Harul din Mihaiești.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Follow Sergiu M. Brădean on WordPress.com
%d bloggers like this: