Sergiu M. Brădean

Home » Articole Publicate » 13 beneficii ale vieții în Hristos

13 beneficii ale vieții în Hristos

Image

Februarie 2014 Parcul Bejan, Deva

Expresia Biblică “a fi în Hristos” prezintă o realitate minunată. Înseamnă să fi unit cu Hristos, să fi al lui Hristos, să umbli și să trăiești cu Hristos. Dar haideți să vedem ce spune Biblia despre beneficiile vieții în Hristos?

1. În Hristos am avut parte de har încă înainte de întemeierea lumii: 2 Timotei 1:9 – “…harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii,…”

2. În Hristos am fost aleși de Dumnezeu din veșnicie: Efeseni 1:4, – “În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, …”

3. În Hristos, suntem iubiți de Dumnezeu cu o dragoste inseparabilă: Romani 8:38–39 – “… nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”

4. În Hristos noi am fost răscumpărați și iertați de păcatele noastre: Efeseni 1:7 – “în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, …”

5. În Hristos suntem justificați înaintea lui Dumnezeu și ne este dăruită sfințenia lui Dumnezeu: 2 Corinteni 5:21 – “Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

6. În Hristos noi am devenit creaturi noi și Fii de Dumnezeu: 2 Corinteni 5:17 – “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.” Galateni 3:26 – “Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus.”

7. În Hristos am primit loc în Locurile Cerești încă de pe pământ: Efeseni 2:6 – “El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, …”

8. În Hristos promisiunile lui Dumnezeu sunt Da pentru noi: 2 Corinteni 1:20 – “făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”, …”

9. În Hristos noi suntem sfințiți: 1Corinteni 1:2 – “către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți,”

10. În Hristos, Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre: Filipeni 4:19 – “Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.”

11. În Hristos pace lui Dumnezeu ne va păzi inimile si gândurile: Filipeni 4:7 – “Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.”

12. În Hristos avem viața veșnică: Romani 6:23 – “…darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

13. În Hristos vom avea parte de învierea din morți când El va reveni: 1 Corinteni 15:22 – “Și, după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos”

Dumnezeu, prin Cuvântul Său, ne prezintă această minunată realitate a vieții în Hristos prin aceste 13 beneficii. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această viață și să ne dea putere să trăim în Hristos!

 

Articol publicat în Buletinul Lunar al Bisericii Creștine Baptiste Harul din Mihăiești, numărul 1 (Ianuarie 2013)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,272 other followers

Follow Sergiu M. Brădean on WordPress.com
%d bloggers like this: