Sergiu M. Brădean

Home » Articole Publicate » Adevăratele comori

Adevăratele comori

“Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu si neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 6: 33

 

Când menționăm cuvântul comoară, omul obișnuit se gândește automat la clasica definiție din DEX, “grămadă de bani sau de obiecte de preț (păstrate sub lacăt, ascunse în pământ etc.), avuție, avere, avut.” Câteodata la modul figurativ comoară este considerată și o persoană extrem de iubită sau de prețuită. De aceea, odată cu discuția despre comoară, aici pe pământ, apare și discuția despre pericol, despre dispariție sau furt. Și atunci ne vin în minte cuvintele Domnului Isus din Predica de pe munte când folosind un imperativ spune: “Nu vă strîngeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentrucă unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”(Matei 6:19-21) Practic, proprietățile de bază ale comorilor materiale, de pe acest pământ sunt: comorile materiale sunt trecătoare, sunt nesigure, ele sunt tot timpul în pericol, de aceea comorile materiale robesc, ne fură inima și ne preocupă mintea, dar niciodată nu satură sufletul nostru, lăsându-ne tot timpul însetați după mai mult. Practic, Domnul Isus prin porunca de a nu strange comori pe pamânt nu ne arată că El ne dorește pe toți săraci și trăind în mizerie. El, prin această poruncă vrea să ne avertizeze doar de pericolul de a ne lega inima și de a ne concentra atenția la ceea ce este material, chiar dacă societatea consideră acele lucruri ca fiind de valoare. Intr-adevăr, aici Domnul Isus ne dă o poruncă în contrasens cu direcția actuală a omului contemporan care aleargă după comorile materiale. Totuși, Domnul Isus nu ne lasă fără comori pe cei care dorim să îl urmăm pe El, oferindu-ne Cerul ca loc al strangerii comorilor. Dar asta ne obligă să ne punem întrebarea care sunt comorile pe care le putem strange în cer? Știm că toate comorile materiale, oricât de multe ar fi ele nu le putem lua cu noi dincolo de pragul mormântului. De aceea Biblia ne prezintă adevăratele comori, care au adevărata valoare, care sunt veșnice și care nu vor fi niciodată în pericol.

Domnul Isus ne poruncește, să căutăm și să dorim mai întâi comorile veșnice ale Împărăției lui Dumnezeu și ale neprihănirii (sfințirii), pentru că doar aceste comori, pot fi strânse în cer, pentru eternitate. Care sunt aceste comori adevărate și veșnice?

Prima comoară este Mântuirea, oferită în dar de Domnul Isus prin jertfa Lui de pe Cruce. Mântuirea este salvarea omului din robia păcatului și de sub consecințele păcatului, înnoirea minții și vieții (oferirea unei vieți noi) și înfierea în Familia lui Dumnezeu. Practic prin mântuire noi avem acces în Împărăția lui Dumnezeu și la Cerul Său, la Rai. Mântuirea se capătă prin Credință. Iar credința, alături de Nădejde/Speranță și Dragoste, sunt alte comori sau valori ale Împărăției lui Dumnezeu pe care trebuie să le căutăm. Credinţa în general este ansamblul ideilor şi reprezentărilor acceptate în gândire şi manifestate în trăiri şi acţiuni concrete. Credinţa biblică este încredere în Dumnezeu şi în adevărul revelat de El cu privire la mântuire. Speranţa este siguranţa că promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini la vremea lor. Nădejdea sau speranța este doar un aspect al credinţei, credinţa care priveşte spre viitor. Cele două funcţionează împreună. Prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu, sub influenţa Duhului Sfânt, privind la Isus Hristos care se descoperă în Biblie, se obţine încrederea în Autorul mântuirii noastre și practic așa începem să credem(Rom. 10: 17; Evrei 12: 2; Ioan 7: 17), dacă nu cădem în capcana mândriei (Ioan 5: 44) sau a lăcomiei (1Tim 6, 10). Credinţa este absolut necesară pentru mântuire (Marcu 16: 16). Cine nu crede nu poate avea viaţă (1Ioan 5: 11-12) şi nu poate fi plăcut lui Dumnezeu (Evrei 11: 6). Prin credinţă putem realiza lucruri imposibile altfel (Mat. 21: 21). Iar apostolul Pavel, în Efeseni 2: 8 ne spune despre credinţă, că este mijlocul prin care putem primi mântuirea. Credinţa poate fi privită în trei dimensiuni: raţională, afectivă şi practică. Întreaga fiinţă poate fi influenţată de credinţă: ce gândim, ce simţim şi ce facem. Totodată, credița afectează și viitorul nostru, pentru că începem să avem nădejde, sperață în ceea ce Dumnezeu are în planul Său pentru noi. Când vorbim însă despre dragoste, a patra valoare a împărăției lui Dumnezeu, trebuie să știm că Dumnezeu Însuși Se defineşte prin dragoste (1Ioan 4: 8), o dragoste ca cea descrisă în 1Corinteni 13: 1-7, care vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt (Rom. 5: 5). Dragostea este porunca nouă (Ioan 13: 34), deşi este de la început (Deut. 6: 4,5) de la creație. Dragostea şi ascultarea merg mână în mână (Ioan 14: 15-21; Ioan 15: 10). Adevărata libertate se obţine doar prin dragoste şi ascultare (Psalmul 1: 1-3; Psalmul 119: 1-3; Psalmul 119: 14, 72, 97). Unde este credinţă există şi speranţă şi împreună cu cele două se dezvoltă şi dragostea (Mat. 24: 12; Luca 18: 8). Credinţa fără iubire conduce la fanatism. Iubirea fără credinţă înseamnă sentimentalism. Dar atunci când toate se leagă împreună cu ascultarea și adevărata libertate, formează un mănunchi de valori pe care îl putem descoperi în Împărăția lui Dumnezeu.

Acum însă, rămâne o întrebare pentru fiecare din noi. Care sunt comorile pe care le strângem, de ce comori ne legăm inima noastră? Dacă sunt cele de pe pământ, Domnul Isus ne avertizează că aceste sunt într-un pericol constant. Dar dacă sunt adevăratele comori cele de care dorim să ne legăm inima, prin Duhul Sfânt, vom avea putere să le acaparăm și le vom avea pentru veșnicie, iar “celelalte lucruri” ne vor fi oferite pe deasupra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Follow Sergiu M. Brădean on WordPress.com
%d bloggers like this: