Sergiu M. Brădean

Home » Cursuri » Introducere Curs – VT 1

Introducere Curs – VT 1

Postez acum introducerea la Cursul de Vechiul Testament predat la Colegiul Biblic Barnaba din Deva. Postarea aceasta este în mod special pentru studenții colegiului. Dar, este disponibil și pentru cei care doresc să își aprofudeze cunoștințele cu privire la Biblie. Voi reveni cu postări care vor adăuga celelate părți ale cursului, inclusiv Bibliografia Cursului (deși, marea majoritate a materialului a fost preluat din Manualul de Introducere la Vechiul Testament de la Luther Rice Seminary – Dennis J. Mock, Privire de ansamblu a Vechiului Testament, Atlanta, 1990). De asemenea, voi adăuga mai târziu și alte documente esențiale cursului: Jurnalul de Citire Obigatorie, Temele de Eseu.

Vechiul Testament

Privire de Ansamblu

 

Prefaţă

Cursul prezent este o privire generală a Vechiului Testament, propunându-şi să prezinte cărţile Vechiului Testament şi Vechiul Testament în ansamblu, în aşa fel încât să putem înţelege scopul pe care Dumnezeu îl are prin Vechiul Testament pentru viaţa noastră.

Scopul cursului

 • General: sublinierea structurii, temei şi mesajului Vechiului Testament şi a celor 39 de cărţi ale lui, pentru a ajuta la înţelegerea descoperirii lui Dumnezeu şi a planului Său de mântuire.
 • Specific:

–    Să înveţe studentul care este structura de bază şi mesajul Vechiului Testament şi a celor 39 cărţi ale lui, acestea fiind ca o fundaţie a Noului Testament.

–    Să arate pe larg istoria teologiei Vechiului Testament aşa cum se raportează la Israel şi la planul de mântuire a lui Dumnezeu.

–    Să conducă la o înţelegere clară a legăturii dintre Vechiul Testament şi Noul Testament.

–    Să conducă studentul la o mai bună înţelegere pentru: cine este Dumnezeu, cine este omul, scopul pentru care a fost creat omul, natura şi consecinţele păcatului, dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu exprimată prin mântuire, integritatea, unitatea şi valoarea Cuvântului lui Dumnezeu.

–    Să încurajeze studentul să umble în credinţă înaintea lui Dumnezeu abordând un optimism biblic în faţa vălului negativist al culturii actuale.

Cerinţele cursului:

Activităţi în clasă: fiţi gata să luaţi notiţe la predarea în clasă şi în timpul discuţiilor, şi să participaţi la aceste discuţii. Din această cauză prezenţa la cursuri este obligatorie. Absentarea atrage după sine recuperarea cursului şi pregătirea unui scurt eseu din tema prezentată anterior absenţei.

Evaluare: fiţi gata de a susţine 2 examene parţiale unul la mijlocul sesiunilor de cursurisi unul la sfârşit. Este obligatorie citirea în întregime a Vechiului Testament până la finalizarea cursurilor. Citirea va fi împărţită pe fiecare sesiune de cursuri, şi evaluată ca atare.

Este obligatorie citirea a 100 de pagini dintr-o carte sau mai multe de introducere în Vechiul Testament.

Examene parţiale                           30 %

Citire Vechiul Testament            25 %

Lectură                                               10 %

Lectură Curs                                      5 %

Eseu final                                           30 %

Raportul de citire se va face în Jurnalul de Citire, în care se vor completa paragrafele cu impresii sau idei importante, descoperite în urma fiecărei părţi citite. Acesta va constitui baza pentru notarea lecturii pe parcursul cursului (40% din nota finală). Va fi predat în ultima oră de curs a anului I.

Eseul final va fi predat în prima oră de curs din anul II, eventual 25 Octombrie 2014.

 

A.    Introducere:

 

Biblia este Revelaţia lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Vechiul Testament conţine începutul descoperirii divine şi progresive a lui Dumnezeu referitoare la cine este El şi la ce cere El de la om pentru a fi într-o relaţie corectă cu Dumnezeu Creatorul.

 

 1. De ce studiem Vechiul Testament?
Cu toate că Vechiul Testament a fost scris pentru Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, se poate spune că a fost scris şi pentru noi, pentru că Israelul a fost instrumentul ales de Dumnezeu pentru a descoperi planul Său de mântuire pentru tot pământul.

Noul Testament conţine mai multe motive pentru care Vechiul Testament este important şi pentru noi cei de astăzi.

–      Vechiul Testament a fost scris pentru a ne duce la mântuire – Luca 24: 25-27, 44-45; Rom. 4: 23-24

–      Vechiul Testament a fost scris pentru a ne educa în neprihănire şi a ne echipa pentru lucrarea lui Dumnezeu 2Tim. 3: 16-17. Este important de reţinut că atunci când apostolul Pavel a scris lui Timotei “toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu …” se referea la Vechiul Testament.

–      Vechiul Testament a fost scris pentru a ne îndruma, a ne da curaj şi speranţă Rom. 15: 4

–      Vechiul Testament a fost scris pentru a ne învăţa şi a ne atenţiona 1Cor 10: 11-13

–      Vechiul Testament a fost scris pentru a ne dezvolta o perspectivă Biblică asupra întregii lumi Lev. 18: 1-5; 2Cor. 10:2-6

 

 1. Scurtă istorie a Vechiului Testament.

–      Vechiul Testament a fost scris într-o perioadă de aproape 1000 de ani

–      Vechiul Testament a fost scris de vreo 30 de oameni

–      Conţine 39 de cărţi

–      Vechiul Testament a fost scris în ebraică dar sunt şi câteva porţiuni în aramaică

–      Scrierile originale au fost copiate manual meticulos de către scribii evrei şi transmise din generaţie în generaţie

–      Prima traducere importantă a Vechiului Testament a fost Septuaginta (LXX) făcută în limba greacă, în jurul anului 250 BC.

–      A doua traducere importantă a Vechiului Testament a fost Vulgata (383-405 AD) care a fost Biblia oficială a lumii creştine timp de aproape 1000 de ani.

–      Prima traducere în limba Engleză a fost făcută în jurul anului 1384 de John Wycliff, urmată 200 de ani mai târziu, în 1611 de versiune King James, care a fost înainte mergătorul traducerilor moderne.

–      Sulurile de la Marea Moartă găsite la Qumran în 1947 confirmă unitatea Vechiului Testament aşa cum îl avem noi astăzi.

–      Vechiul Testament a fost miraculos păstrat de Dumnezeu aproape 3000 de ani.

–      Privire generală a istoriei Vechiului Testament:

~ 6000, 4200 BC – Creaţia / Căderea în păcat;

~ 2400 BC – Potopul;

~ 2300 BC – Turnul Babel;

~ 2166 BC – Chemarea lui Avraam;

~ 1876 BC – Evreii în Egipt 400 de ani;

~ 1450 BC – Exodul;

~ 1410 BC – Intrarea în Canaan;

~ 1350 BC – Judecătorii;

~ 1070 BC – Samuel;

~ 1051 BC – Saul;

~ 1011 BC – David;

~ 971 BC – Solomon;

~ 931 BC – Divizarea Împărăţiei

Israel ~ 722 BC Deportarea în Asiria

Iuda ~ 586 BC Căderea în mâinile Babilonienilor

~ 515 BC Reconstruirea Templului

– vezi tabel – “Perioadele Istoriei Vechiului Testament”[1]

 

 

Vechiul Testament

1445                                                    500       Mat – Ioan                         Apocalipsa

Gen.1:1                                                                Maleahi

6000                    Exodul

4500 ani                        1000 ani

 

Sursa Foto: chiriqui.travel

Sursa Foto: chiriqui.travel

 

 1. Structura Vechiului Testament.

CANONUL VECHIULUI TESTAMENT

 • Ce este canonul?

O unitate de măsură etalon, standard pentru măsurători. Apoc. 11 :1; 21:15 – Ioan măsoară Templul şi pe cei care sunt în el

Definiţie : CANONUL desemnează cărţile considerate inspirate de Dumnezeu şi care formează baza sau temelia credinţei şi practicii creştine. El reprezintă şi etalonul după care se verifică practica şi credinţa creştină.

 

Principalele canoane ale VT sunt:

 • Canonul Ebraic:
   • 3 părți: Torah (Cărțile lui Moise), Nebhiim (Profeții), Kethubhim (Scrierile: poetice, înţelepciune, erotice)
   • S-a format în 3 etape:
    • Torah: citiri şi expuneri publice: Deut. 32:46-47; Iosua 1:7-8; 2 Împ. 22; Neemia 8-9. (4 30 î Hr)
    • Profeţii: recunoscută drept canon în cartea ,,Înţelepciunea lui Iisus ben Sirah” din anul 170 î. Hr. Noul Testament: Mat. 7:11; 11:13; Lc. 16:16 ,,Legea şi Profeţii”
    • Scrierile: au fost considerate canonice abia în anul 90 d. Hr – Conciliul de la Iamnia
 • Septuaginta – canonul grecesc
    • Alexandria: cea mai mare bibliotec ă din lume
    • Bazinul Mării Mediterane: evrei vorbitori de limba greacă, înstăriţi
    • Regele Ptolemeu Philadelphul (285-247 î.Hr) adună 70 de cărturari evrei, care vor finaliza traducerea în 70 de zile: Septuaginta – LXX
    • Finalizarea traducerii: 250 î. Hr.
    • Septuaginta conţine 53 de cărţi. Este împărţită în 4 părţi:
     • Legea: Cărţile lui Moise
     • Cărţile istorice:
     • Cărţile de înţelepciune
     • Profeţii: Profeţii mari şi cei 12 Profeţi mici
    • Cartea din care s-a inspirat Biserica Primară şi Apostolul Pavel
    • LXX conţine şi cărţile considerate deuterocanonice: Eclesiasticul, Iudita, Tobit, Cântarea celor trei copii, Bel şi Balaurul, Macabei, Psalmul 151
 • Canonul Creștin: Ortodox, Catolic, Protestant
    • Biserica Creştină a preluat Septuagina + Scrierile Noului Testament
    • Conciliul de la Cartagina din 397 prezintă lista celor 27 de cărţi ale Noului Testament pe care le avem şi noi astăzi, definitivând prin decret canonicitatea lor, la care adaugă scrierile greceşti ale Septuagintei
    • Dispute canonice între evreii care stabiliseră Canonul Ebraic şi Părinţii Bisericii
    • Sec. XVI: Reforma: Biserica Protestantă îşi redefineşte Canonul Vechiul Testament după Canonul Ebraic, păstrând însă ordinea Canonului grecesc.
 • Vulgata: traducerea latin ă a VT făcută de Ieronim în anul 406 d. Hr. pentru Episcopatul din Roma- Biserica din Apus

· Diferențele canonice

 

SURSELE VECHIULUI TESTAMENT

 • Marile crize naţionale: distrugerea a 2 temple, robie babiloniană, invazia romană au forţat pe evrei să strângă documentele scrise şi izvoarele orale şi să îşi reconstruiască identitatea naţională
 • Reconstituirea textului biblic a avut la bază colecţia de scrieri biblice nearanjate într-un canon:
  • Jurnale personale: Deut. 17:18-19; Deut 31:11; Iosua 1:8
  • Oracole profetice (profeţii): ,,Aşa vorbeşte Domnul”: Is. 30:8; Ier. 30:2; Documente scrise: Cartea Războaielor Domnului – Numeri 21:14
 • Cartea Dreptului – Iosua 10:13; 2 Samuel 1:18
  • Arhive regale: 1 Cronici 27:24; 1 Regi 11: 41
  • Cuvântări publice: Deut: 3 cuvântări publice: Deut 1:6-4:33;
  • Surse orale: Ieremia ( Ier. 30:2);
  • Contribuţii anacronice : adăugiri ale redactorilor pentru înţelegerea textului: necrologul lui Moise – Deut. 24:29-33;
  • cărţile lui Samuel – care înregistrează moartea sa: cap 25;
  • Acestea sunt scrise de alţi autori, care au folosit jurnalele primilor şi le-au completat;

 

PĂSTRAREA TEXTELOR BIBLICE

 • Tipuri de material pentru scriere în perioada antică:
  • inscripţii epigrafice (Tunelul lui Ezechia), pietre funerare ( regele Ozia)
  • pe cioburi de lut ars.
  • sulurile de piele de capră,
  • sulurile de bronz, iar mai târziu, apariţia
  • papirusului

· Documentele biblice cele mai vechi au fost păstrate pe :

   • suluri de capră: Documentele de la Qumran: părţi ale Vechiul Testament în întregime – printre care şi Isaia şi alte deuterocanonice: vechime – 259 i Hr.
   • papirus – Tip de hartie produs de vechii egipteni. In mod normal, papirusul se obtinea prin lipirea laolalta a circa 20 de foi din maduva de papirus sau (trestie de hartie). Fasiile erau apoi acoperite cu in si batute cu un ciocan de lemn. La sfarsit, papirusul era lustruit cu o piatra.
   • Codexul este un volum scris pe ambele părţi ale unui sul de papirus :
    • Codexuri greceşti (traduceri în limba greacă ale Vechiului Testament):
     • Codex Alexandrinus – conţine aproape toata LXX şi NT – sec IV
     • Codex Sinaiticus – conţine ambele testamente – sec IV
     • Codex Vaticanus – conţine aproape toate cărtile VT si NT – prima jum a sec IV
    • Codexuri evreieşti:
     • Codex Cairensis – conţine doar profeţii: datat 896 d.Hr.
     • Codex Alephunensis – lipseşte aproape tot Pentateuhul: 930 d. Hr
     • Codex Leningradensis – complet: 1008 d. Hr.
   • Targumurile : Limba aramaică: a fost limba vorbită după venirea din robie. Textele biblice au fost traduse din ebraică în aramaică şi se numesc Targumuri.
     • Targumul Onkelos – traducerea Pentateuhului din Babilonia
     • Targumul Ionatan – traducerea Profeţilor din Babilonia
     • Targumul Ierusalamitean – traducerea Pentateuhului şi a Profeţilor din Palestina
     • Targumul Neofiti – traducerea Pentateuhului din Palestina

04012014586

TIPURI DE LITERATURA ÎN VECHIUL TESTAMENT

 • Literatura Vechiului Testament este reprezentată de:
  • genul epic (narator, personaje, intrigă, tensiune narativă – acţiune)
  • genul liric (figuri de stil, simboluri, emoţii, paralelismul ideilor)
 • Textele pe care le găsim în Vechiul Testament:
   • Liste genealogice : spiţa de neam – Genesa,
   • Text procedural : legi, porunci – Levitic, Deuteronom
   • Text expozitiv : proiect, eseu, anticipaţie: Genesa – final
   • Text comportamental : îndemn, omilie, discurs, elogie: Neemia
   • Text narativ : predicţie, povestire: Judecători
   • Text profetic : profeţii: Isaia, Ieremia, Daniel,
   • Text sapienţial : proverbe, zicători: Proverbe
   • Poezie cultică : psalmi, cântece, rugăciuni: Psalmi
   • Poezie erotică : Cântarea Cântărilor

 

TEMELE TEOLOGICE ALE VECHIULUI TESTAMENT

 • Ce este o temă teologică?

IDEEA CARE SE REPETĂ CONSTANT ÎN CARTE/ TEXT

 • Temele predominante ale Vechiului Testament:
  • Creatie si monoteism : Dumnezeu este superior zeilor păgâni: Is. 40:12-31; Ier. 10:1-16
  • Legământ si răscumpărare : Dumnezeu initiază diferite legăminte cu persoane si cu popoare: 8 legăminte – Gen. 2:16, Gen. 3:15, Gen. 9:16, Gen. 12:2, Gen. 19:5), Deut. 30:3, 2 Sam. 7:16; Evrei 8:8; 1 Cor. 11:23-25.
  • Etică si teodicee : Biblia este codul moral în toate aspectele vietii: moral, social, economic. Dumnezeu este bun, chiar dacă răul si suferinta exista in lume: exilul – nivel national (Psalmi, Profeti), nivel personal: Iov.
  • Tema generală a VT este considerată de majoritatea teologilor: STĂPÂNIREA SUVERANĂ A LUI DUMNEZEU ÎN, ȘI PESTE UNIVERS

 

a) Structura în Biblia Ebraică, sau Canonul Ebraic:04012014585

Legea: Geneza, Exodul, Levitic, Numeri, Deuteronom

Profeţii: Profeţii dinainte – Iosua, Judecători, Samuel (1 şi 2), Regi (1 şi 2)

Profeţii din urmă – Isaia, Ieremia, Ezechiel, Cei 12 profeţi mici

Scrierile: Poezie – Psalmii, Proverbe, Iov

Cinci Suluri – Cântarea Cântărilor, Rut, Plângerile lui Ieremia, Eclesiastul, Estera

Istorie – Daniel, Ezra-Neemia, Cronici (1 şi 2)

b) Structura în Biblia noastră sau Canonul Protestant:

Pentateuhul/Legea: Geneza, Exodul, Levitic, Numeri, Deuteronom

Cărţi Istorice: Iosua, Judecători, Rut, Samuel 1 şi 2, Împăraţi (Regi) 1 şi 2, Cronici 1 şi 2, Ezra, Neemia, Estera

Cărţi Poetice: Iov,Psalmii, Proverbe, Eclesiastul,Cântarea Cântărilor

Cărţile Profetice: Proorocii Mari: Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia, Ezechiel, Daniel

Cei 12 profeţi mici: Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Ţefania, Hagai, Zaharia, Maleahi

 

 1. Geografia Vechiului Testament & Generalități.

 

Situația internațională:

 1. Cornul de aur (abundentei)

Este o regiune în vestul Asiei, care cuprinde zone relativ fertile din Mesopotamia și Levant, delimitate de climatul secetos al Deșertului Sirian la sud, și de ținutul muntos din Anatolia la nord. Regiunea este considerată „leagănul civilizației”, având în vedere dezvoltarea primelor civilizații umane, fiind locul nașterii scrisului și roții. Termenul de „corn al abundenței” sau „semiluna fertilă” a fost inventat de către arheologul James Henry Breasted, de la Universitatea din Chicago, în Arhivele antice egiptene, circa 1900. Locul a fost numit astfel datorită solului fertil și formei sale de corn sau semilună. Actualmente, țările care posedă teritorii din fostul corn al abundenței sunt: Irak, Siria, Liban, Israel, Teritoriile Palestiniene și Iordania, plus marginea sud-estică a Turciei și cea vestică a Iranului.

 

 1. Promisiunea și spațiul geografic al Israelului în Orientul antic

Israel a fost numită de Dumnezeu țara unde ,,curge lapte și miere”. Expresia aceasta nu desemnează numai posibilitățile economice oferite de varietatea reliefului și varietatea climatică, ci se referă și la intenția lui Dumnezeu de a binecuvânta pe poporul Său într-o țară binecuvântată.

 

 1. Principalele mari imperii

–       Imperiul Egiptean

–       Imperiul Asirian ~700 î.Hr. – 609 î.Hr.

–       Imperiul Babilonean ~627 î.Hr. – 539 î.Hr.

–       Imperiul Persan (Medo-Persan) ~550 î.Hr. – 331 î.Hr.

–       Imperiul Grecesc, Lumea elenistă ~350 î.Hr. – 149 î.Hr.

–       Imperiul Roman ~27 î.Hr. – 395 d.Hr.

 

Țara Sfântă

a. Drumurile internationale în Israelul antic

 • Via Regis – Drumul Regelui
 • Via Maris – Drumul Mării

 

b. Israelul antic hotare: Numeri 34:1-12

Est: râul Iordan

Vest: Marea Mediterană

Sud: uedul Egiptului, Pustia Cades

Nord: Munţii Libanului

 • Distanţe:

Nord – Sud: 241 km

Est – Vest: în partea nordică: 45 km

– în partea sudica: 90 km

 

c. Forme de relief

 • Zona de coastă:
   • Câmpia Acco
   • Muntele Carmel
   • Câmpia Filistenilor
 • Lanțul montan central
   • Munții Libanului
   • Munții Galileii
   • Valea Izreel
   • Munții Iudeii
   • Deșertul Neghev
 • Valea Iordanului – pe marele rift
   • Munții Hermon
   • Iordanul Superior
   • Lacul Huleh
   • Marea Galileii
   • Iordanul central
   • Marea Moartă
   • Valea Arabiei
 • Platoul Transiordaniei
   • Platoul Hauran N
   • Masivul Central al Transiordaniei
   • Râul Iaboc
   • Râul Iarmuc
   • Deșertul Arabiei

 

d. Clima Israelului

 • Există 2 sezoane:
 • secetos : primăvara-vara: ROUĂ
 • ploios : toamna-iarna: umplerea uedurilor – râuri temporare

 

Societatea Isrelului Antic

 

Așezările

  • Perioada patriarhală: corturi din piele de capră: Gen 18:1; Jud. 4:18
  • După intrarea în Canaan: locuinţe din lut şi cărămizi arse în foc
   • Așezările rurale: satele circulare, satele compactate, fermele
   • Satele includeau locuințe, sisteme de aprovizionare cu apă, instalații agricole, ocoale pentru animale
   • Așezările urbane: locuințe, sisteme de aprovizionare cu apă, depozite pentru alimente, palate pentru regii locali, construcții administrative, facultativ spatii pentru adăpostirea trupelor, zidul de aparare.
   • Orașe de apărare – cu fortificații: Haţor, Meghido, Ghezer
   • Fortificațiile cuprindeau: zidurile, turnurile, porțile, tencuiala anti-escaladare, catapulte (Ozia – 2 Cr 26:15)

 

Familia Orientului antic

 • Patriarhatul
   • Se impune în Israelul antic
   • El are ultimul cuvânt în materie de moşteniri, alianţe, căsătorii.
 • Matriarhatul
   • marca descendenţa copiilor pe linie maternă
   • Soţia aleasă era mai mare peste haremul sotului
 • Fratriarhatul
   • Cunoscut la hitiţi si hurieni
   • Influență puternică în Padan – Aram: Gen. 24: 29-60 – Laban
   • Simeon și Levi aplică legile fratriarhatului – Gen. 34: 25, 30

 

Legile care guvernau familia în Israelul antic

 • Legea leviratului
   • Să ridici moştenitori fratelui mort – dacă nu avea copii
   • Deut. 25:5-10
 • Legea răscumpărării proprietăţilor
   • Protecție socială – terenul vândut se întorcea în proprietatea familiei în al 50-lea an
   • El putea fi răscumpărat de proprietar sau de o rudă a acestuia
   • Levitic 25: 23-34
 • Legea răzbunării sângelui
   • Criminalul trebuia pedepsit exemplar de rudele celui ucis – Numeri 35: 31-34
   • Pentru ucidere fără premeditare, făptașul trebuia să fugă în cetățile de scăpare

 

Meserii profesate în Israelul antic

 • Agricultura
   • Clima bândă permitea tot timpul anului practicarea acesteia
 • Mica industrie:
   • Țesutul: pături, cămăşi, tunici, mantale, traiste (Prov 31:13)
 • Fibra de in: turbane, şaluri, cămăşi, tunici, veșminte cultice
 • Prelucrarea fierului a fost multă vreme un monopol al filistenilor: 1 Samuel 13:19-22
   • Vopsitul textilelor
   • Prelucrarea pielii: sandale – Lev. 11:32
   • Olăritul: în vecinătatea rezervelor de argilă – Ier. 18: 3-4
   • Dulgheria
   • Zidăria
   • Metalurgia: prelucrarea aurului, argintului, aramei, cuprului: Exod 32:24
 • Comerţul: troc – la sate; monezi – la oraşe, încurajat de monarhie: 1 Regi 10:22
 • Divertismentul: saltimbacii sau nebunii – 1 Samuel 21:14-15
 • Educaţia: scrisul şi cititul era apanajul preoţiei: consilieri, arhivari, scribi: Iosua 18:1; Jud 18:31
 • Cariera militară:
  • manifestări ale unor indivizi cu comportament deviant înainte de monarhie: Judec. 9:4; 11:3
  • Mijloc de trai şi carieră, promovare legală a curajului – sub monarhie:
  • Armata era întreţinută prin lege de populaţie: 1 Sam. 8:11-17

 

Economia Israelului Antic

 • Israel a fost numită de Dumnezeu țara unde ,,curge lapte și miere”
 • La ce se referea Domnul? Gen 43: 11; Deut. 8: 7-9; 1Regi 5: 11; Ez. 27: 17
 • Principalele produse ale țării:
  • Cerealele: grâul, orzul și ovăzul; vânturătoarea antică
  • Inul: macerare, uscare, zdrobire, batere, pieptănare, toarcere: Ios. 2:6; Is. 42:3
  • Cultura pomilor fructiferi: Galileia – rodiul, curmalul, smochinul, sicomorul, migdalul, mărul, dudul, fisticul, nucul.
  • Măslinul : fructe, ulei: gătit, iluminat, tratarea rănilor, întreţinerea pielii, cult.
  • Vinul : ,,instalaţii” de industrializare – în stâncă
 • Export : grâul, fructele, uleiul și animalele (oile și caprele)
 • Import : bijuterii, truse de machiaj, stofe scumpe, pături, arme

 

 1. Personalităţi importante din Vechiul Testament.
Adam, Noe, Avraam, Iosif, Moise, Samson, David, Solomon, Daniel, Ezra, Maleahi

 

B.    Pentateuhul

 

C.   Cărţile Istorice – Cele 12 cărţi istorice

 

D.   Cărţile Poetice – Cele 5 cărţi poetice

 

E.    Cărţile Profetice – Cele 17 cărţi profetice

 

 

[1]Cursul Dennis J. Mock, Privire de ansamblu a Vechiului Testament, Atlanta, 1990

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Follow Sergiu M. Brădean on WordPress.com
%d bloggers like this: