Sergiu M. Brădean

Home » Articole Publicate » Dumnezeu este Drept

Dumnezeu este Drept

Psalmul 7:17Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui, şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Prea Înalt.”

Psalmul 111:3 ,,Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci”

 

Sursa Foto: christianitymalaysia.com

Sursa Foto: christianitymalaysia.com

Ce este dreptatea? DEX-ul definește dreptatea ca fiind “Principiu moral și juridic care cere să se dea fiecăruia ceea ce i se cuvine și să i se respecte drepturile; echitate; faptul de a recunoaște drepturile fiecăruia și de a acorda fiecăruia ceea ce i se cuvine.” În acest sens, fiecare om dorește să i se facă dreptate dar când principiul acesta se aplică în contextual unei greșeli fiecare om dorește indulgență și o “dreptate” subiectivă. Se ajunge astfel la așezarea unui semn de egalitate între dreptate și lege. Dar, de cele mai multe ori, așa numita “dreptate a legii” nemulțumește pe cei mai mulți. Dreptatea însă trebuie să fie un proces absolut și imparțial care atât retributiv(cu recompense) cât și punitiv(cu pedepse) să atribuie doar ceea ce se cuvine fiecărui om în parte.

În acest context însă, Biblia ne învață că numai Dumnezeu este drept. Oamenii sunt subiectivi și nu au capacitatea de a face dreptate. Dumnezeu este drept, nefăcând nici un favor nimănui și judecând totul la modul absolut, imparțial și fără prejudecăți (Deuteronom 32:4; Psalmul 18:30)

Ce înseamnă că Dumnezeu este drept? Putem afla răspunsul în Biblie. Dreptatea lui Dumnezeu este fără margini, ea izvorăşte din caracterul Său. Astfel Biblia dă aceeași semnificație dreptății lui Dumnezeu ca și credincioșiei Lui, sau adevărului Său, ca fiind în consistență cu natura Lui Proprie. Cum Dumnezeu nu poate să mintă, sau nu poate să fie necredincios, tot așa El nu poate să fie nedrep. Și aceasta pentru că dreptatea, ca și credincioșia, sau adevărul sunt atribute ale naturii Sale intrinseci. Viziunea lumii despre dreptatea lui Dumnezeu a fost denaturată din cauza păcatului, dar noi ştim că dreptatea este arătată clar de Cuvântul lui Dumnezeu. Neemia spune: “Din ceruri vorbeşti poporului nostru. Tu i-ai dat porunci şi legi. Acestea sunt drepte şi corecte. Le-ai dat porunci şi rânduieli care sunt bune.” Psalmistul exclamă despre Dumnezeu: “El judeca lumea cu dreptate”(Ps. 9:8.) și “Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tau de domnie.”(Ps. 89:14). Dreptatea lui Dumnezeu implică atât judecata cât şi eliberarea. Este un echilibru perfect între milă şi pedeapsă. Ni se aminteşte de mila Lui când citim în 2Petru 3:9 că “Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” El a făcut posibil ca noi să experimentăm mila Lui dar ne-a și pus în vedere judecata ce urmează să vină. Dreptatea şi mila lui Dumnezeu nu se ceartă una cu cealaltă. Aici intervine Jertfa de pe Calvar a Fiului lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este dragoste, El a trimis pe singurl Lui Fiu la moarte (Ioan 3:16) pentru ca să pedepsească păcatul întregii omeniri în moartea lui Isus Hristos, făcând astfel dreptate. Apostolul Pavel ne învață că dreptatea Lui Dumnezeu s-a manifestat în această jertfă, care a fost necesară pentru a arăta oamenilor că Dumnezeu nu este nici indiferent față de pacat nici delăsător. Din contră, Dumnezeu demonstrează că Sfințenia Lui își găsește expresie în dreptatea cu care pedepsește păcatul, chiar dacă cel pedepsit este substituitorul lumii, singurul Său Fiu, Isus Hristos. Pavel scrie romanilor: “Dar acum s-a aratat o dreptate, pe care o dă Dumnezeu, fără lege, …. și anume, dreptatea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu estenici o deosebire.”(Romani 3: 21-22) Și asta pentru că toți aveam înainte același statut juridic fașă de Dumnezeu “Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de Slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23) Observați cum Dumnezeu este imparțial și fără prejudecăți: El a ales pe Fiul Său să fie pedepsit în locul nostru, făra deosebire. Acum, noi putem să beneficiem de această dreptate. Apostolul Ioan ne scrie: “Dacă ne mărturisim păcatele El estecredinciosși drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.” Omul poate astfel să devina drept prin Dumnezeu. Ioan mai scrie că: “Dacă știți că El este drept, să știți și că oricine trăiește în dreptate este născut din El”. (1 Ioan 2:29).

Aici trebuie să menționăm și dreptatea lui Dumnezeu în ce privește răsplata. Pentru că așa cum El pedepsește păcatul, va și răsplătii pe cei care după ce au primit eliberarea de păcat trăiesc cu dreptate și cinste pe pământul acesta. Domnul Isus spune “Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” (Apocalipsa 22: 12). Astfel, pentru că Dumnezeu este corect, El tratează oamenii corect şi iubeşte oamenii oferindu-le atât mila Sa cât și răsplătirea Sa la vremea potrivită. Dar, vrea ca și noi să facem la fel. Când noi creștinii avem grijă să trăim în felul în care vrea Dumnezeu, vom fi preocupaţi de alţi oameni. Și când facem bine altora, le arătăm dragostea și dreptatea lui Dumnezeu care trăieşte prin noi.

 

Articol Publicat În numărul din Mai 2014 al Buletinului Lunar al Bisericii Creștine Baptiste Harul din Mihăiești


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,272 other followers

Follow Sergiu M. Brădean on WordPress.com
%d bloggers like this: