Sergiu M. Brădean

Home » Meditații » Eliberat de teamă?

Eliberat de teamă?

„Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” – Iacov 1:25

Fiecare zi care se adaugă nesiguranței și dezinformărilor sau previziunilor sumbre, pare că ne stoarce de energie. Personal cred că este foarte ușor să cădem paradă anxietății dacă rămânem orientați doar spre informația care ni se oferă din partea lumii și culturii actuale. Realitatea ni se prezintă astfel datorită răului și răutății existente în societatea actuală. Cu siguranță răul pare că este mai ușor de identificat astăzi pentru că răul ne este prezentat ca un virus mic numit „Corona” dar putem vedea foarte ușor că el transcende această „mică” pandemie. Da, se observă cu ochiul liber că răutatea oamenilor este la un nivel foarte mare chiar și în aceste vremuri în care suntem îndemnați la solidaritate și compasiune pentru semeni.

În urmă cu aproape un sfert de secol Ravi Zacharias scria în introducerea cărții Izbăvește-ne de rău: „Ne confruntăm ca niciodată înainte cu evenimente și atrocități de tot felul, iar impactul lor ne dezorientează. Articolele din presă și scrierile oamenilor de știință vorbesc tot mai frecvent despre problema chinuitoare a răului de nestăvilit și strigă după răspunsuri. Aici găsim terenul comun pentru ceea ce ne amenință pe toți. Și de pe acest teren comun, răspunsurile vor deveni clare și poate inevitabile. În lumina trecutului și a dispozițiilor prezentului putem începe să ne modelăm viitorul. Forța răspunsurilor cere o reacție a inimii, a minții și a sufletului, și această reacție nu poate fi ignorată. Neutralitatea nu este posibilă în această privință.”[1]

Unde găsim soluția și eliberarea de teama de acest rău prezent? Răspunsul este simplu pentru cei credincioși! Dumnezeu este cel care oferă soluția. Iar tu și eu o putem găsi în apropierea noastră de El și de cuvântul Său. Acesta nu este un răspuns simplist deoarece ne este din ce în ce mai greu să auim vocea Lui prin bruiajul zilnic al culturii societății în care trăim. Ne este tot mai greu să facem liniște în sufletul nostru și să ne acordăm inima la bătăile inimii Lui.

Iacov (fratele mai mic al Domnului Isus) ne provoacă la rugăciune și ascultare de „legea slobozeniei”. Așadar, două acțiuni ne ajută să ne eliberăm de teamă:

  1. Roagă-te! Iacov ne spune să ne rugăm cerându-I lui Dumnezeu înțelepciune (Iacov 1: 5), să cerem și să ne rugăm cu credință (Iacov 1: 6) și să spunem: „Dacă Domnul vrea” (Iacov 4:15). Rugăciunea înalță sufletul tău către Dumnezeu umplându-l de Cer și de frumusețea Lui. Domnul să ne învețe să ne rugăm mai înțelept și să nu cerem cu gând de a risipi.
  2. Citește Biblia! Iacov ne spune că dacă auzim (citim) și ascultăm de Cuvântul Lui avem parte de fericire. Intenționalitatea în citirea și meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu are potențialul de a-ți elibera mintea, de a-ți clarifica gândirea și de a te ilumina. Domnul să ne ajute să ne umplem mintea de înțelepciunea venită din Cuvântul lui Dumnezeu.

Vrei să te eliberezi de teama provocărilor răului din jurul tău? Probabil că nu se va întâmpla peste noapte – este un proces. Dar investind cu seriozitate în relația cu el prin rugăciune și ascultare, pornești pe acest drum al eliberării.


[1]Ravi Zacharias, Izbăvește-ne de rău, Ed. Cartea Creștină, Oradea, 2009, p. xviii


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,272 other followers

Follow Sergiu M. Brădean on WordPress.com
%d bloggers like this: