Sergiu M. Brădean

Home » Posts tagged 'Christian'

Tag Archives: Christian

Advertisements

Dumnezeu este Drept

Psalmul 7:17Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui, şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Prea Înalt.”

Psalmul 111:3 ,,Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci”

 

Sursa Foto: christianitymalaysia.com

Sursa Foto: christianitymalaysia.com

Ce este dreptatea? DEX-ul definește dreptatea ca fiind “Principiu moral și juridic care cere să se dea fiecăruia ceea ce i se cuvine și să i se respecte drepturile; echitate; faptul de a recunoaște drepturile fiecăruia și de a acorda fiecăruia ceea ce i se cuvine.” În acest sens, fiecare om dorește să i se facă dreptate dar când principiul acesta se aplică în contextual unei greșeli fiecare om dorește indulgență și o “dreptate” subiectivă. Se ajunge astfel la așezarea unui semn de egalitate între dreptate și lege. Dar, de cele mai multe ori, așa numita “dreptate a legii” nemulțumește pe cei mai mulți. Dreptatea însă trebuie să fie un proces absolut și imparțial care atât retributiv(cu recompense) cât și punitiv(cu pedepse) să atribuie doar ceea ce se cuvine fiecărui om în parte.

În acest context însă, Biblia ne învață că numai Dumnezeu este drept. Oamenii sunt subiectivi și nu au capacitatea de a face dreptate. Dumnezeu este drept, nefăcând nici un favor nimănui și judecând totul la modul absolut, imparțial și fără prejudecăți (Deuteronom 32:4; Psalmul 18:30) (more…)

Advertisements

Nașterea din nou

Ce înseamnă să fii un creştin născut din nou? Biblia ne răspunde la această întrebare printr-un pasaj cunoscut care se găseşte în Evanghelia după Ioan 3:1-21. În acest capitol, Domnul Isus Hristos îi vorbeşte lui Nicodim, un fariseu de frunte şi unul din membrii Sanhedrinului (deci un judecător al evreilor). Nicodim venise la Isus după lăsarea serii. El a avut câteva întrebări pentru Domnul Isus. Vorbindu-I lui Nicodim, Isus a spus “…Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim L-a întrebat atunci pe Isus: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Isus I-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou’….” (Ioan 3:3-7). Literal, expresia “născut din nou” are sensul de “născut de sus”. Nicodim avea o nevoie reală. El simţea nevoia unei schimbări a inimii sale, o transformare spirituală. Naşterea din nou, fiind o a doua naştere, este un act al lui Dumnezeu prin care viaţa veşnică este atribuită persoanei credincioase (2 Corinteni 5:17; Tit 3:5; 1 Petru 1:3; 1 Ioan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Evanghelia după Ioan 1:12,13 indică faptul că expresia “născut din nou” are de asemenea semnificaţia de “a deveni copii ai lui Dumnezeu” prin credinţa în Numele lui Isus Hristos. Sfântul Chiril al Alexandriei spunea: “…numai după ce El a luat firea omenească şi i-a transmis şi acesteia calitatea filială prin Duhul de Fiu ce Se odihnea în El ca Dumnezeu, a putut da o naştere nouă, de fii ai Tatălui, şi celor ce s-au unit cu El prin credinţă. Nu poate deveni cineva fiu al cuiva fără să se nască din el. Cei ce s-au unit cu Hristos prin credinţă se nasc şi ei din nou ca fii ai Tatălui, asemenea Fiului, dar nu venind din nou la existenţă, ci modificând-o pe cea pe care o au, şi deci nu născându-se din fiinţa Tatălui, ci primind pe Duhul Lui, Care le înnoieşte firea, le-o umple de puterile firii dumnezeieşti, prin participare.”[1] (more…)

David W. Henderson, Culture Shift, (Baker Books, 1998)

O carte care deschide ochii cititorului spre schimbările radicale produse în cultura americană (dar nu numai), pe care o recomand ca o lectură agreabilă dar și provocatoare.

Întrebarea mea este cum am descrie schimbările culturii noastre – de la Miorița și Baltagul la Florin Salam, Vali Vijelie și Adi Minune. Sau (dar fără a pune pe același loc cu cultura seculară) ar trebui să ne întrebăm care sunt schimbările culturii bisericești – de la Teoctist la Daniel sau de la Paul Dan la Cristi Barbosu … În plus, cum s-a schimbat predicarea, propovăduirea adevărului în ultima vreme, în lumina celorlalte schimbări?

03172014581It is clear that all around us there is a shifting from what we as a community considered to be safe, to something that the individual considers to be safe. The culture of the entire world is changing but the culture of the Church as a divine organization does not change; the world’s thinking changes but the Gospel does not change. The question that David Henderson raises is: how can we transpose the unchanged message of the Gospel from an unchanged Body of Christ (Church) to the shifted culture of our days, without altering the message and destroying the church but impacting the culture? So, stating the goal of the book, Henderson affirms he attempts “to help us discover where the world has moved, and how to meet it there.”(16) And in order to do that he digs into the current cultural trends and then offers good, biblical, practical advice on how to communicate God’s truth in our context.

(more…)

A iubi ca Isus Hristos!

Domnul Isus Hristos a spus in Evanghelia dupa Ioan 13: 34, 35 “Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Privind la spectacolul actual oferit atât de scena politică dar și de societate, nu poți să nu observi că acestă țară, nu de mult subjugată ideologic de comunism, învață de mai bine de 20 de ani să trăiască în libertate, traversând din păcate un proces de secularizare accelerată, care ne îndepărtează de adevăratele valori morale. Egoismul și individualismul au luat locul comuniunii și dăruirii. Este dureros că în goana noastră egoistă după “mai bine” am uitat să iubim. Nu mai știm ce este dragostea și relațiile dintre noi sunt reci și distante.

Image

Provocare pe care Dumnezeu o aduce înaintea noastră în această lună Februarie (încadrată de ziua Sf. Valentin și Dragobete) este să redescoperim adevărata DRAGOSTE. Ea nu se vinde pe la tarabe, nu se găsește în săli de cinema sau la televizor, nu o descoperi nici în cărți și nici pe internet. Adevărata dragoste poate fi descoperită în Hristos. El a coborât din Slavă la noi pe pământ din dragoste, ne-a exemplificat dragostea câtă vreme a fost aici jos printre noi și ne-a demonstrat-o în mod absolut prin jertfa Sa pe Cruce. În plus, El continuă să ne iubească și de aceea nu ne-a lăsat orfani – ci ne-a trimis Duhul Sfânt, și tot din dragoste, mijlocește necurmat înaintea Tatălui pentru noi. Putem astfel să învățăm de la El să iubim din nou. O dragoste ca a Lui este gata de sacrificiu, merge până la capăt și nu are sfârșit. O dragoste ca a Lui trece peste jigniri, batjocuri, și iubește chiar și pe dușmani. Indiferent de circumstanțe, o dragoste ca a lui Hristos crește față de alții și îi ridică pe alții. În predica “Despre Iubirea Creștină” Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: “iubirea care-L are ca pricină și temelie pe Hristos, este statornică și nepieritoare. Nimic n-o poate destrăma, nici calomnii, nici primejdii, nici chiar amenințările cu moartea. Cel ce are dragoste creștină, oricate neplăceri ar suferi de la un om, nu, încetează să-l iubească; caci nu este influențat de patimile sale, ci este insuflat de Iubire, de Hristos.”

Să învățăm așadar să iubim astfel și aceasta se va vedea în familiile noastre, în felul în care ne comportăm cu soți, soții, în felul în care ne creștem copiii, în felul în care ne respectăm părinții și batrânii, în felul în care arătăm bunătate pentru toți oamenii. Atunci, se va vedea dragostea noastră când îngrijim de orfani, de vaduve, când ne dăruim pentru cei săraci, când cei cu dizabilități vor avea parte de mâna noastră întinsă. Și toate acestea pentru că: “Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată” (1Corinteni 13:4-8)

 

Fragment din articolul publicat în numărul 2 (Februarie 2013) în Buletinului Lunar al Bisericii Baptiste Harul din Mihaiești.