Sergiu M. Brădean

Home » Posts tagged 'Eternal Life'

Tag Archives: Eternal Life

Advertisements

Călător spre Viață Veșnică

Domnul Isus a rostit solemn în rugăciunea Sa: “Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3) Tot Domnul Isus a zis despre Sine: “Eu Sunt calea, adevărul și viața.” (Ioan 14:6) 

Oamenii pot fi mântuiți doar dacă cunosc “adevărul” lui Dumnezeu. Acest adevăr este cuprins atât în Cuvantul lui Dumnezeu cât și în însăși persoana Domnului Isus. Cineva poate întreba: “Oare avem viața veșnică atunci când cunoaștem, când știm că există Dumnezeu și că Isus a murit pe cruce?” Răspunsul este: Nu! Dar fiecare am trecut sau vom trece printr-o experiență care ne va ajuta să înțelegem ce înseamnă a cunoaște.  A-L cunoaște pe El înseamnă a-L iubi pe El și a-L  iubi pe El înseamnă a-L servi pe El! Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem pe El astăzi. Și cunoscându-L, să-L iubim cum nu L-am iubit niciodată mai înainte. Această iubire să ne facă să supunem viețile noastre în totală ascultare față de El. Vreți să-L cunoașteti  mai bine? Vreți ca Isus să fie mai real în viața dumneavoastră de fiecare zi? Înseamnă că ați pornit în călătoria spre Viața Veșnică.

Acum însa, să ne oprim câteva momente, fiecare, în dreptul inimii și sufletului nostru, și să ne întrebăm cât se poate de sincer: “Am eu viața veșnică?” Cu toții știm că dacă vrem să avem viață veșnică, trebuie să fim sfinți, curați și fără păcat. Dar cum ramane cu versetul din Romani 3:23? – “Caci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” Puneti versetul la persoana I plural. “Căci toți am păcătuit …” Nu există om pe pământul acesta, în momentul acesta care să nu fi păcătuit măcar o dată în viață. Niciunul măcar. Cu toții merităm pedeapsa din partea lui Dumnezeu, pentru că plata păcatului este moartea. Dar am o veste bună, datorită dragostei lui Dumnezeu, care este desăvârșită, și nu se poate exprima în cuvinte omenesti, El te-a iubit mai înainte să te naști. Te iubește pentru că ești creația Sa. Și pentru asta, pentru că te iubește, L-a trimis pe Singurul Său Fiu să moară pentru tine. Ioan 3:16 – “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Acesta este răspunsul la întrebarea “Am eu viața veșnică?” Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, ca să moară pentru tine, pentru noi, pentru fiecare om, și dacă crezi în El, să ai parte de viață veșnică. Romani 10:9 – “Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți vei fi mântuit.

Poți să stai și să te gândești măcar pentru un minut la ceea ce a făcut Fiu lui Dumnezeu pentru tine? Poți măcar sa-ți imaginezi? Să moară pentru tine chiar Fiul lui Dumnezeu? Ai idee ce măreț lucru a făcut El ca tu să trăiești azi? Daca El nu murea pentru tine, tu astăzi erai apăsat de păcate și pedeapsa lui Dumnezeu se revărsa peste tine. Tot ce stă în fața mâniei lui Dumnezeu împotriva ta, este Crucea lui Isus. I-ai mulțumit măcar o dată lui Isus pentru ceea ce a facut pentru tine ca să fii salvat? I-ai cerut vreodată iertare pentru păcatele din viața ta și I-ai zis: “Isuse, iartă-mă pentru că sunt păcătos!”? În momentul acesta, este cel mai bine să faci acest lucru. El ti-a dat tot ce ai în acest moment. Dacă ai viață este datorită morții Lui pe Cruce pentru tine. Roagă-te Lui, citește Biblia (cuvântul Lui) cunoaște-L pe El și dragostea Lui, și pornește împreună cu alți credincioși ai Lui în aceasta călătorie spre viața veșnică.

            Sf. Ioan Gură de Aur spunea: “Cel care îşi curăţă sufletul de păcat şi îl împodobeşte cu virtuţi se face pe sine casă pentru Hristos. Şi cine este mai fericit decât acela care Îl are în el pe Hristos, Care este Izvorul vieţii, al bucuriei şi al nemuririi?[1] Dumnezeu să ne ajute să trăim această nemurire, viață veșnică.


[1]“Grija faţă de suflet”din “Problemele vietii”Editura Egumenita

Advertisements

13 beneficii ale vieții în Hristos

Image

Februarie 2014 Parcul Bejan, Deva

Expresia Biblică “a fi în Hristos” prezintă o realitate minunată. Înseamnă să fi unit cu Hristos, să fi al lui Hristos, să umbli și să trăiești cu Hristos. Dar haideți să vedem ce spune Biblia despre beneficiile vieții în Hristos?

1. În Hristos am avut parte de har încă înainte de întemeierea lumii: 2 Timotei 1:9 – “…harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii,…”

2. În Hristos am fost aleși de Dumnezeu din veșnicie: Efeseni 1:4, – “În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, …”

3. În Hristos, suntem iubiți de Dumnezeu cu o dragoste inseparabilă: Romani 8:38–39 – “… nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”

4. În Hristos noi am fost răscumpărați și iertați de păcatele noastre: Efeseni 1:7 – “în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, …”

5. În Hristos suntem justificați înaintea lui Dumnezeu și ne este dăruită sfințenia lui Dumnezeu: 2 Corinteni 5:21 – “Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

6. În Hristos noi am devenit creaturi noi și Fii de Dumnezeu: 2 Corinteni 5:17 – “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.” Galateni 3:26 – “Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus.”

7. În Hristos am primit loc în Locurile Cerești încă de pe pământ: Efeseni 2:6 – “El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, …”

8. În Hristos promisiunile lui Dumnezeu sunt Da pentru noi: 2 Corinteni 1:20 – “făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”, …”

9. În Hristos noi suntem sfințiți: 1Corinteni 1:2 – “către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți,”

10. În Hristos, Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre: Filipeni 4:19 – “Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.”

11. În Hristos pace lui Dumnezeu ne va păzi inimile si gândurile: Filipeni 4:7 – “Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.”

12. În Hristos avem viața veșnică: Romani 6:23 – “…darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

13. În Hristos vom avea parte de învierea din morți când El va reveni: 1 Corinteni 15:22 – “Și, după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos”

Dumnezeu, prin Cuvântul Său, ne prezintă această minunată realitate a vieții în Hristos prin aceste 13 beneficii. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această viață și să ne dea putere să trăim în Hristos!

 

Articol publicat în Buletinul Lunar al Bisericii Creștine Baptiste Harul din Mihăiești, numărul 1 (Ianuarie 2013)