Sergiu M. Brădean

Home » Posts tagged 'God'

Tag Archives: God

Advertisements

Dumnezeu este Drept

Psalmul 7:17Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui, şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Prea Înalt.”

Psalmul 111:3 ,,Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci”

 

Sursa Foto: christianitymalaysia.com

Sursa Foto: christianitymalaysia.com

Ce este dreptatea? DEX-ul definește dreptatea ca fiind “Principiu moral și juridic care cere să se dea fiecăruia ceea ce i se cuvine și să i se respecte drepturile; echitate; faptul de a recunoaște drepturile fiecăruia și de a acorda fiecăruia ceea ce i se cuvine.” În acest sens, fiecare om dorește să i se facă dreptate dar când principiul acesta se aplică în contextual unei greșeli fiecare om dorește indulgență și o “dreptate” subiectivă. Se ajunge astfel la așezarea unui semn de egalitate între dreptate și lege. Dar, de cele mai multe ori, așa numita “dreptate a legii” nemulțumește pe cei mai mulți. Dreptatea însă trebuie să fie un proces absolut și imparțial care atât retributiv(cu recompense) cât și punitiv(cu pedepse) să atribuie doar ceea ce se cuvine fiecărui om în parte.

În acest context însă, Biblia ne învață că numai Dumnezeu este drept. Oamenii sunt subiectivi și nu au capacitatea de a face dreptate. Dumnezeu este drept, nefăcând nici un favor nimănui și judecând totul la modul absolut, imparțial și fără prejudecăți (Deuteronom 32:4; Psalmul 18:30) (more…)

Advertisements

To Experience God – Tu ai interacționat cu El?

Mulți creștini trăiesc la o distanță mare de o experiență simțită a dragostei lui Dumnezeu. În Occident, Creștinătatea este în mare parte superficială și îndestulată. Afirmă un crez, dar îi lipsește destul de des viața spirituală. Peste tot în țările Vestice, există milioane de oameni care au o credință, dezvoltată în biserică, cu privire la faptul că Isus a murit și a înviat, dar ei nu au nici o experiență vie a dragostei lui Dumnezeu.

Asta afirmă Colin Smith în articolul de mai jos. Ipoteza lui este că în această lume superficială în cadrul unui creștinism căldicel, relația adevăratului creștin cu Dumnezeu poate fi una dosebită bazată pe și întreținută de dragostea lui Dumnezeu. În plus, interacționând cu Dumnezeu prin intermediul iubirii Sale pentru om, experiența realității devine una înălțătoare și relevantă. Transformarea rezultată în urma experiențelor dragostei Divine aducând o calitate vieții pe care oamenii necredincioși nu o vor experimenta niciodată. Smith se folosește și de exemplele și experiențele unor oameni deosebiți ca John Wesley, Jonathan Edwards, Blaise Pascal pentru a arăta relevanța interacțiunii noastre cu Dragostea lui Dumnezeu. Deci, lectură plăcută!

Citiți aici mai mult To Experience God.

Sursa: The Gospel Coalition Blog

Time and Eternity

3 Citate pentru o clipă … astăzi …

“We are stewards of our time. God has given each one of us a little “chunk of eternity” called time. These golden moments of opportunity are doled out to us for our benefit and for God’s glory. If we use them wisely, they are woven by God’s omnipotent hand into the fabric of eternity.”- Billy Graham

“You cannot kill time without injuring eternity.” – Henry Thoreau

“He who has no vision of eternity, has no hold on time.” Carlyle

Dragostea lui Dumnezeu

“Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3)

 

Sursa Foto: homedevos.com

Sursa Foto: homedevos.com

Într-o lume a nedreptății, dominată de răutate și ură la nivelul nostru uman, vom contempla, vom privi, acum Atributul Divin care descrie cel mai bine Ființa Divină. Dumnezeu este dragoste, esența ființei Lui este dragoste și El își exprimă dragostea față de noi dăruind ce avea mai scump pentru noi oamenii, pe Fiul Său, Domnul Isus Hristos care a murit pe Cruce pentru păcatele noastre (Ioan 3:16). Aceasta ne arată că modul în care ne iubește Dumnezeu este unic. Dragostea Sa este necondiţionată (nu se întemeiază pe îndeplinirea unor condiţii, nu așteaptă nimic de la noi). Dumnezeu ne iubeşte pentru simplul fapt că El iubeşte. Este în natura Lui, în nucleul Ființei Sale să iubească. “Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi…“ (1 Ioan 4: 9, 10). Iar în Romani 5:8 Apostolul Pavel ne spune: “Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Aceasta este cea mai mare exprimare a dragostei lui Dumnezeu pentru noi iar ea ne-a fost comunicată nouă în forma cea mai clară cu putință, printr-o jertfă altruistă. Practic, El nu ne iubeşte datorită performanţelor, sau faptelor noastre bune. Nimic din ceea ce am putea face noi nu Îl poate determina pe Dumnezeu să ne iubească mai mult decât El ne iubește deja – şi nu este nimic care să-L determine să ne iubească mai puţin. În plus, Dragostea iartă. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9). Dragostea Lui este necondiționată și veșnică. În Ieremia Dumnezeu spune: “Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!” (Ieremia 31:3).

Acum însă trebuie să pun o întrebare personală: ai experimentat tu, cititorul meu, această dragoste, îl cunoști pe Dumnezeu ca Dragoste? Dragostea Lui îți oferă acum iertare, Mântuire și viață veșnică. Trebuie doar să fii gata să accepți această dragoste. Promisiunea Lui este că din moment ce, prin credință, ne-am abandonat în brațul dragostei Lui, Dumnezeu nu va lăsa nici o problemă, sau circumstanțe adverse să ne despartă de dragostea Lui. Apostolul Pavel ne spune asta: “Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:38-39). De aceea, te invit acum să crezi în Dragostea Lui pentru tine și să îți pui toată încrederea în Dumnezeu ca Cel care îți dorește numai binele. (more…)

Introducere Curs – VT 1

Postez acum introducerea la Cursul de Vechiul Testament predat la Colegiul Biblic Barnaba din Deva. Postarea aceasta este în mod special pentru studenții colegiului. Dar, este disponibil și pentru cei care doresc să își aprofudeze cunoștințele cu privire la Biblie. Voi reveni cu postări care vor adăuga celelate părți ale cursului, inclusiv Bibliografia Cursului (deși, marea majoritate a materialului a fost preluat din Manualul de Introducere la Vechiul Testament de la Luther Rice Seminary – Dennis J. Mock, Privire de ansamblu a Vechiului Testament, Atlanta, 1990). De asemenea, voi adăuga mai târziu și alte documente esențiale cursului: Jurnalul de Citire Obigatorie, Temele de Eseu.

Vechiul Testament

Privire de Ansamblu

 

Prefaţă

Cursul prezent este o privire generală a Vechiului Testament, propunându-şi să prezinte cărţile Vechiului Testament şi Vechiul Testament în ansamblu, în aşa fel încât să putem înţelege scopul pe care Dumnezeu îl are prin Vechiul Testament pentru viaţa noastră.

Scopul cursului

  • General: sublinierea structurii, temei şi mesajului Vechiului Testament şi a celor 39 de cărţi ale lui, pentru a ajuta la înţelegerea descoperirii lui Dumnezeu şi a planului Său de mântuire.
  • Specific:

–    Să înveţe studentul care este structura de bază şi mesajul Vechiului Testament şi a celor 39 cărţi ale lui, acestea fiind ca o fundaţie a Noului Testament.

–    Să arate pe larg istoria teologiei Vechiului Testament aşa cum se raportează la Israel şi la planul de mântuire a lui Dumnezeu.

–    Să conducă la o înţelegere clară a legăturii dintre Vechiul Testament şi Noul Testament.

–    Să conducă studentul la o mai bună înţelegere pentru: cine este Dumnezeu, cine este omul, scopul pentru care a fost creat omul, natura şi consecinţele păcatului, dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu exprimată prin mântuire, integritatea, unitatea şi valoarea Cuvântului lui Dumnezeu.

–    Să încurajeze studentul să umble în credinţă înaintea lui Dumnezeu abordând un optimism biblic în faţa vălului negativist al culturii actuale.

(more…)

Nașterea din nou

Ce înseamnă să fii un creştin născut din nou? Biblia ne răspunde la această întrebare printr-un pasaj cunoscut care se găseşte în Evanghelia după Ioan 3:1-21. În acest capitol, Domnul Isus Hristos îi vorbeşte lui Nicodim, un fariseu de frunte şi unul din membrii Sanhedrinului (deci un judecător al evreilor). Nicodim venise la Isus după lăsarea serii. El a avut câteva întrebări pentru Domnul Isus. Vorbindu-I lui Nicodim, Isus a spus “…Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim L-a întrebat atunci pe Isus: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Isus I-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou’….” (Ioan 3:3-7). Literal, expresia “născut din nou” are sensul de “născut de sus”. Nicodim avea o nevoie reală. El simţea nevoia unei schimbări a inimii sale, o transformare spirituală. Naşterea din nou, fiind o a doua naştere, este un act al lui Dumnezeu prin care viaţa veşnică este atribuită persoanei credincioase (2 Corinteni 5:17; Tit 3:5; 1 Petru 1:3; 1 Ioan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Evanghelia după Ioan 1:12,13 indică faptul că expresia “născut din nou” are de asemenea semnificaţia de “a deveni copii ai lui Dumnezeu” prin credinţa în Numele lui Isus Hristos. Sfântul Chiril al Alexandriei spunea: “…numai după ce El a luat firea omenească şi i-a transmis şi acesteia calitatea filială prin Duhul de Fiu ce Se odihnea în El ca Dumnezeu, a putut da o naştere nouă, de fii ai Tatălui, şi celor ce s-au unit cu El prin credinţă. Nu poate deveni cineva fiu al cuiva fără să se nască din el. Cei ce s-au unit cu Hristos prin credinţă se nasc şi ei din nou ca fii ai Tatălui, asemenea Fiului, dar nu venind din nou la existenţă, ci modificând-o pe cea pe care o au, şi deci nu născându-se din fiinţa Tatălui, ci primind pe Duhul Lui, Care le înnoieşte firea, le-o umple de puterile firii dumnezeieşti, prin participare.”[1] (more…)

It is all in the atitude!

Image

Atlantic Ocean – June 2011

Lent is a time for discipline, for confession, for honesty, not because God is mean or fault- finding or finger-pointing but because he wants us to know the joy of being cleaned out, ready for all the good things he now has in store.

N. T. Wright