Sergiu M. Brădean

Home » Posts tagged 'Pocăință'

Tag Archives: Pocăință

Advertisements

Călător spre Viață Veșnică

Domnul Isus a rostit solemn în rugăciunea Sa: “Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3) Tot Domnul Isus a zis despre Sine: “Eu Sunt calea, adevărul și viața.” (Ioan 14:6) 

Oamenii pot fi mântuiți doar dacă cunosc “adevărul” lui Dumnezeu. Acest adevăr este cuprins atât în Cuvantul lui Dumnezeu cât și în însăși persoana Domnului Isus. Cineva poate întreba: “Oare avem viața veșnică atunci când cunoaștem, când știm că există Dumnezeu și că Isus a murit pe cruce?” Răspunsul este: Nu! Dar fiecare am trecut sau vom trece printr-o experiență care ne va ajuta să înțelegem ce înseamnă a cunoaște.  A-L cunoaște pe El înseamnă a-L iubi pe El și a-L  iubi pe El înseamnă a-L servi pe El! Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem pe El astăzi. Și cunoscându-L, să-L iubim cum nu L-am iubit niciodată mai înainte. Această iubire să ne facă să supunem viețile noastre în totală ascultare față de El. Vreți să-L cunoașteti  mai bine? Vreți ca Isus să fie mai real în viața dumneavoastră de fiecare zi? Înseamnă că ați pornit în călătoria spre Viața Veșnică.

Acum însa, să ne oprim câteva momente, fiecare, în dreptul inimii și sufletului nostru, și să ne întrebăm cât se poate de sincer: “Am eu viața veșnică?” Cu toții știm că dacă vrem să avem viață veșnică, trebuie să fim sfinți, curați și fără păcat. Dar cum ramane cu versetul din Romani 3:23? – “Caci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” Puneti versetul la persoana I plural. “Căci toți am păcătuit …” Nu există om pe pământul acesta, în momentul acesta care să nu fi păcătuit măcar o dată în viață. Niciunul măcar. Cu toții merităm pedeapsa din partea lui Dumnezeu, pentru că plata păcatului este moartea. Dar am o veste bună, datorită dragostei lui Dumnezeu, care este desăvârșită, și nu se poate exprima în cuvinte omenesti, El te-a iubit mai înainte să te naști. Te iubește pentru că ești creația Sa. Și pentru asta, pentru că te iubește, L-a trimis pe Singurul Său Fiu să moară pentru tine. Ioan 3:16 – “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Acesta este răspunsul la întrebarea “Am eu viața veșnică?” Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, ca să moară pentru tine, pentru noi, pentru fiecare om, și dacă crezi în El, să ai parte de viață veșnică. Romani 10:9 – “Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți vei fi mântuit.

Poți să stai și să te gândești măcar pentru un minut la ceea ce a făcut Fiu lui Dumnezeu pentru tine? Poți măcar sa-ți imaginezi? Să moară pentru tine chiar Fiul lui Dumnezeu? Ai idee ce măreț lucru a făcut El ca tu să trăiești azi? Daca El nu murea pentru tine, tu astăzi erai apăsat de păcate și pedeapsa lui Dumnezeu se revărsa peste tine. Tot ce stă în fața mâniei lui Dumnezeu împotriva ta, este Crucea lui Isus. I-ai mulțumit măcar o dată lui Isus pentru ceea ce a facut pentru tine ca să fii salvat? I-ai cerut vreodată iertare pentru păcatele din viața ta și I-ai zis: “Isuse, iartă-mă pentru că sunt păcătos!”? În momentul acesta, este cel mai bine să faci acest lucru. El ti-a dat tot ce ai în acest moment. Dacă ai viață este datorită morții Lui pe Cruce pentru tine. Roagă-te Lui, citește Biblia (cuvântul Lui) cunoaște-L pe El și dragostea Lui, și pornește împreună cu alți credincioși ai Lui în aceasta călătorie spre viața veșnică.

            Sf. Ioan Gură de Aur spunea: “Cel care îşi curăţă sufletul de păcat şi îl împodobeşte cu virtuţi se face pe sine casă pentru Hristos. Şi cine este mai fericit decât acela care Îl are în el pe Hristos, Care este Izvorul vieţii, al bucuriei şi al nemuririi?[1] Dumnezeu să ne ajute să trăim această nemurire, viață veșnică.


[1]“Grija faţă de suflet”din “Problemele vietii”Editura Egumenita

Advertisements

Porunca Pocăinței

Faptele Apostolilor 17:30 – „Dumnezeu … poruncește acum tuturor oamenilor, de pretutindeni să se pocăiască

Image

Biserica Creștină Baptistă Harul din Mihăiești, Județul Hunedoara

Cuviosul Marcu Pustnicul (Ascetul) afirma că, “toată felurimea poruncilor întru una se cuprinde: în porunca pocăinței”. De aceea porunca pocăinţei este destul de veche, ea răsunând de-a lungul timpului prin gura profeţilor care au vorbit din partea lui Dumnezeu. Prorocii Isaia, Ieremia, Ioel în primele capitole ale scrierilor lor transmit îndemnuri la pocăinţă, de asemenea propovăduirea prorocului Iona a adus o atitudine de pocăinţă poporului din Ninive! (Luca 11:32).

Trecând în Noul Testament, mesajul pocăinţei a avut un debut deosebit prin înaintemergătorul Domnului Isus, Ioan Botezătorul, acesta chemând poporul din vremea aceea la roade vrednice de pocăinţă   (Matei 3:8).

În viaţa Domnului Isus Hristos, porunca pocăinţei a ocupat un loc predominant. Evanghelia după Marcu ne relatează faptul că Domnul Isus după botez, îşi începe lucrarea zicând: „Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie”(Marcu 1:15) sau „Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”(Marcu 2:17). Astfel, Evanghelia sau vestirea Împărației lui Dumnezeu este organic legată de propovăduirea pocăinței. Sfântul Vasile cel Mare, făcând trimitere la propovăduirea înaintemergătorului și a Domnului, face pocăința “cel dintâi așezământ al Eticii lui”. De altminteri, unicul mijloc pe care îl deține omul pentru a răspunde chemarii lui Dumnezeu și pentru a primi harul Sau, nu este calitatea morala, ci pocăința lui. (more…)