Sergiu M. Brădean

Home » Posts tagged 'Spirituality'

Tag Archives: Spirituality

Advertisements

To Experience God – Tu ai interacționat cu El?

Mulți creștini trăiesc la o distanță mare de o experiență simțită a dragostei lui Dumnezeu. În Occident, Creștinătatea este în mare parte superficială și îndestulată. Afirmă un crez, dar îi lipsește destul de des viața spirituală. Peste tot în țările Vestice, există milioane de oameni care au o credință, dezvoltată în biserică, cu privire la faptul că Isus a murit și a înviat, dar ei nu au nici o experiență vie a dragostei lui Dumnezeu.

Asta afirmă Colin Smith în articolul de mai jos. Ipoteza lui este că în această lume superficială în cadrul unui creștinism căldicel, relația adevăratului creștin cu Dumnezeu poate fi una dosebită bazată pe și întreținută de dragostea lui Dumnezeu. În plus, interacționând cu Dumnezeu prin intermediul iubirii Sale pentru om, experiența realității devine una înălțătoare și relevantă. Transformarea rezultată în urma experiențelor dragostei Divine aducând o calitate vieții pe care oamenii necredincioși nu o vor experimenta niciodată. Smith se folosește și de exemplele și experiențele unor oameni deosebiți ca John Wesley, Jonathan Edwards, Blaise Pascal pentru a arăta relevanța interacțiunii noastre cu Dragostea lui Dumnezeu. Deci, lectură plăcută!

Citiți aici mai mult To Experience God.

Sursa: The Gospel Coalition Blog

Advertisements

13 beneficii ale vieții în Hristos

Image

Februarie 2014 Parcul Bejan, Deva

Expresia Biblică “a fi în Hristos” prezintă o realitate minunată. Înseamnă să fi unit cu Hristos, să fi al lui Hristos, să umbli și să trăiești cu Hristos. Dar haideți să vedem ce spune Biblia despre beneficiile vieții în Hristos?

1. În Hristos am avut parte de har încă înainte de întemeierea lumii: 2 Timotei 1:9 – “…harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii,…”

2. În Hristos am fost aleși de Dumnezeu din veșnicie: Efeseni 1:4, – “În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, …”

3. În Hristos, suntem iubiți de Dumnezeu cu o dragoste inseparabilă: Romani 8:38–39 – “… nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”

4. În Hristos noi am fost răscumpărați și iertați de păcatele noastre: Efeseni 1:7 – “în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, …”

5. În Hristos suntem justificați înaintea lui Dumnezeu și ne este dăruită sfințenia lui Dumnezeu: 2 Corinteni 5:21 – “Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

6. În Hristos noi am devenit creaturi noi și Fii de Dumnezeu: 2 Corinteni 5:17 – “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.” Galateni 3:26 – “Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus.”

7. În Hristos am primit loc în Locurile Cerești încă de pe pământ: Efeseni 2:6 – “El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, …”

8. În Hristos promisiunile lui Dumnezeu sunt Da pentru noi: 2 Corinteni 1:20 – “făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”, …”

9. În Hristos noi suntem sfințiți: 1Corinteni 1:2 – “către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți,”

10. În Hristos, Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre: Filipeni 4:19 – “Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.”

11. În Hristos pace lui Dumnezeu ne va păzi inimile si gândurile: Filipeni 4:7 – “Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.”

12. În Hristos avem viața veșnică: Romani 6:23 – “…darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

13. În Hristos vom avea parte de învierea din morți când El va reveni: 1 Corinteni 15:22 – “Și, după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos”

Dumnezeu, prin Cuvântul Său, ne prezintă această minunată realitate a vieții în Hristos prin aceste 13 beneficii. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această viață și să ne dea putere să trăim în Hristos!

 

Articol publicat în Buletinul Lunar al Bisericii Creștine Baptiste Harul din Mihăiești, numărul 1 (Ianuarie 2013)

It is all in the atitude!

Image

Atlantic Ocean – June 2011

Lent is a time for discipline, for confession, for honesty, not because God is mean or fault- finding or finger-pointing but because he wants us to know the joy of being cleaned out, ready for all the good things he now has in store.

N. T. Wright

Un Loc Sfânt!

… Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. (Exodul 25:8)

Image

Podul “High Bridge” in Kentucky, nu departe de Wilmore. Pentru mai bine de 100 de ani a fost cel mai inalt pod din US.

 

Cea mai mare binecuvântare posibilă pe pământul acesta este ca Dumnezeu să locuiască între noi. În familia noastră, în casa noastră, în satul nostru, în țara noastră, în societatea noastră, în mijlocul nostru. Dar pentru ca locuirea Lui Dumnezeu între noi să fie posibilă, noi trebuie să îi facem un loc special, un loc “sfânt”. Contextul acestui verset ne provoacă să construim acest loc sfânt din ce avem mai bun, din ce avem mai scump, … Este vorba de un loc special care să medieze prezența Lui în viața noastră. În vechime a fost întruchipat pe rând de altar, cortul din pustie, templul, jertfa, Crucea, Biserica, … Astăzi însă, Dumnezeu nu mai cere un loc fizic – ceea ce nu exclude un astfel de loc fizic – El însă, ne oferă prezența Lui în viața noastră atunci când îi oferim un loc sfânt al întâlnirii noastre cu El, un loc al coabitării noastre cu divinul.

Bineînțeles în prealabil trebuie să trecem pe la Cruce, pentru a face pace cu El și pentru a lăsa ca dragostea Lui să picure în inima noastră. Apoi, putem să pornim în această aventură a găsirii și facerii acestui loc. Un loc confortabil pentru partenerul nostru de viață, pentru copiii noștri, pentru prietenii noștri, pentru frații și surorile noastre, … Făurirea acestui loc, înseamnă deschidere spre El, spre alții, vulnerabilitate, sacrificiu, durere, împlinire, bucurie pace, și încă o dată sacrificiu și frustrări. Dar în final, rezultă o legătură, o relație, o locuire împreună. Cea mai mare binecuvântare.

Odihna este necesară – Rest is esential

DSCF0902

Pentru mine abia acum începe Sabatul în adevăratul sens al cuvântului. Urmează o zi de odihnă după o altă zi ocupată, obositoare dar productivă. Articolul vine cu lămuriri dar și cu provocări. Suntem noi gata să integrăm teologia Sabatului în cultura noastră atât de “ocupată”?

Most of us own several devices that promise to save time: microwaves, smart phones, computers, email, cars, etc. Nevertheless, we are more stressed, medicated, and burned-out than at any other time in history. For some, the thought of taking a vacation or going on “retreat” might be considered a luxurious indulgence; for others a sign of personal weakness.

But Scripture speaks a different language. In the story of the Creation, rest turns out to be of equal significance to work. In the biblical understanding, a day starts at sunset: “And there was evening and there was morning, one day” (Gen. 1:5, NASB et al.). So, rest precedes work. But rest also follows work, as we read: “By the seventh day God completed His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done” (Gen. 2:2).

These two verses teach us that rest is not just a luxury for the wealthy or for those with four weeks of vacation a year. Rest lies at the foundation of creation: “God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made” (Gen. 2:3). Therefore, God commanded his people to remember the Sabbath day, and to keep it holy (Ex. 20:8). Continual work without rest runs against the natural created order. The words of the prophets in the Old Testament make it clear that Israel’s failure to faithfully keep the Sabbath played significantly into their being led into exile. This fact would suggest that observing moments of rest is very difficult.

It probably says much about our attitude toward work and rest that in our understanding, the day starts at sunrise. In our purpose-driven culture (and churches), rest is deemed unproductive and thus granted to ourselves primarily out of necessity for the work of the next day. But restlessness can be dangerous spiritually. When our work is not shaped by rhythms of rest, our individual efforts acquire a weight of self-importance that blinds us to reality. We gradually believe that our individual efforts are responsible for our success. The Apostle Paul corrects this false notion when he says that even our good works are “prepared in advance for us to do” (Eph. 2:10, NIV). Rest is God’s way of equipping us for the work that he has given us to do.

Rest and retreat are not only for those with a predisposition to quiet reflection—introverts, journal-keepers, and pensioners. Sabbath-keeping is the primary way men and women created in God’s image remember that our work is not about us. We rise from sleep and go to work every morning as an act of stewardship for the creation that God has put in our care. By responding to God’s instruction to observe periods of rest—every day, once a week, or on retreats—we participate in God’s intention to bestow his Shalom on all creation, which of course will deeply influence our personal lives and relationships.

Steven Purcell is a director at Laity Lodge. He loves to travel. Someday he might even go to Reykjavik if he can figure out how to spell it. You can read his meditations on and artful responses to Lent in his book Even Among These Rocks. His article is adapted with permission from the original article “Rest Lies at the Heart of a Blessed Creation” at TheHighCalling.org. All rights reserved.

Sursa: Men of Integrity